Risør Fotofestival har i løpet av 2011 arrangert utstillingene Fotosommer i Risør 2011. Utstillingen har vært viktige for å prøve ut mer omfattende utstillinger i stedet for en hektisk festival over få dager. Risør Fotofestival er en frivillig organisasjon med et styre i Risør og et kunstnerisk råd i Oslo. Det kunstneriske rådet har i løpet av året dreid oppmerksomheten mer mot nordisk fotografisk kunst, etter å ha etablert en godt og formalisert forhold med Europas største galleri/museum for fotografi, Fotografiska i Stockholm. Samtidig holdes en åpen dør mot annet internasjonal fotografi, blant annet i Afrika og Kina.

Les mer her.